Reglement

Bij het organiseren van (virtuele) wedstrijden horen nou eenmaal een aantal regels en voorwaarden. Deze luiden als volgt:

  • De prestatie moet hardlopend zonder pauzes worden geleverd. Gedurende de “openstelling” van het desbetreffende parkoers/looprondje mag je zo vaak als je wilt het parkoers afleggen en je gelopen tijd doorgeven. Voor het snelsten-klassement telt uiteindelijk je beste tijd. Maar ook het verbeteren van je eigen tijd is belangrijk.
  • Ongeloofwaardige tijden worden beoordeeld door de organisatie. Je mag wel gebruik maken van de omstandigheden door bijvoorbeeld de meest gunstige looprichting te kiezen. Een eventuele begeleidende fietser dient tenminste de 1,5 meter corona-afstand aan te houden.
  • Houd je te allen tijde aan de verkeersregels en de corona-maatregelen.  
  • Na het leveren van de prestatie geef je de gegevens/tijd door via onze website. Graag ontvangen we ook een foto van het (GPS-) horloge met daarop de gelopen tijd via goruna@zeelandnet.nl.
  • Vergeet ook niet te genieten onderweg! En stuur ons gerust een foto door van voor, tijdens of na de loop. Je verleent daarmee toestemming aan de organisatoren voor openbaarmaking van door jou verstrekte tijdens of rond het lopen gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop jij zichtbaar bent.
  • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die jij mocht lijden als gevolg van de deelname.
  • Door deelname verklaar je je bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en door deelname verklaar dat je aan deze eis voldoet en dat je je door training en anderszins voldoende hebt voorbereid op de deelname
  • Door deelname vrijwaar je de organisatoren voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan jou toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het deelnemen aan GoRuna Zeeuws-Vlaanderen.

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor publicatie van de resultaten en voor e-mail communicatie van de organisatie omtrent GoRuna Zeeuws-Vlaanderen.